Kategori arşivi: Linux

Lubuntu XRDP üzerinde XFCE yerine LXDE Kullanmak

Terminal üzerinde sırasıyla şu komutları çalıştırın


$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install xrdp

Yüklendikten sonra  ise nano ile /etc/xrdp/startwm.sh dosyasını açarak son satırın


. /etc/X11/Xsession

şeklinde göründüğüne emin olun. daha sonra ev dizinine gidin


$ ls -a

ile tüm dosyaları listeleyin, .xsession isimli dosya yoksa


$ touch .xsession

komutu ile oluşturun. daha sonra


$ nano .xsession

ile dosyayı düzenleyin, içerisine


lxsession -e LXDE -s Lubuntu

yazın ve kaydedin. daha sonra xrdp servisini aşağıdaki gibi yeniden başlatın


$ sudo service xrdp restart

Artık lubuntu üzerinde xrdp bağlantılarında lxde kullanabilirsiniz

Alıntı/Çeviri: http://askubuntu.com/questions/580415/how-to-remote-desktop-from-windows-to-lubuntu