Etiket arşivi: mcrypt

Appserv Mcrypt Eklentisini Etkinleştirmek

Appserv Mcrypt

AppServ için Mcrypt eklentisini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın

C:Windowsphp.ini dizini altında bulunan php.ini dosyasını açın,
;extension=php_mcrypt.dll satırını bulun ve başındaki noktalı virgülü kaldırarak extension=php_mcrypt.dll haline getirin,
php.ini dosyasını kaydedin

C:AppServphp5libmcrypt.dll dosyasını kopyalayın ve C:AppServApache2.2 dizinine yapıştırın,

Apacheye restart atın.

 

Bu yazıyı yazarken aşağıdaki kaynaktan faydalandım;
http://stackoverflow.com/questions/4945135/appserv-mcrypt-with-windows-7

1. Open your php.ini file, which is C:Windowsphp.ini, and change ;extension=php_mcrypt.dll to extension=php_mcrypt.dll (just removing the ; from the beginning of the line).

2. Copy the file C:AppServphp5libmcrypt.dll to folder C:AppServApache2.2.

3. Restart Apache.

 

Php mcrypt ile veri şifreleme


Aşağıda verdiğim kodda iki tane fonksiyon var, birincisi encrypt yani şifreleme, ikincisi de decrypt yani şifre çözme fonksiyonları. bu fonksiyonları kullanırken iki tane giriş değişkeniniz olacak. Birincisi str değişkeni yani şirelenecek veya şifresini çözeceğiniz içeriğiniz, ikincisi ise key değişkeni, bu da şifreleme anahtarınız, yani şifrenizin sizden başka biri tarafından çözülmemesini sağlayan anahtar. Key değişkeni yerine uzun bir rakam yazabilirsiniz, iki fonksiyonda da aynı key’i kullanmanız gerekiyor.

<?php
function encrypt($str, $key) {
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = $block - (strlen($str) % $block);
$str .= str_repeat(chr($pad), $pad);
return mcrypt_encrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
}

function decrypt($str, $key) {
$str = mcrypt_decrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = ord($str[($len = strlen($str)) - 1]);
return substr($str, 0, strlen($str) - $pad);
}
?>