Etiket arşivi: php

Php ile fonksiyon oluşturma

php fonksiyonPhp fonksiyon oluşturma

Php’de fonksiyonlar belli başlı işleri yapmak için kullanılan programcıklardır diyebiliriz. Php ile gelen çok fazla sayıda hazır fonksiyon bulunmaktadır. Fakat php programcıları kendilerine özel fonksiyonlar da tanımlayabilmektedirler. Fonksiyon tanımlamaya bir örnek vereceğim


<?php

function topla($sayi1, $sayi2){

$sonuc = $sayi1 + $sayi2;

return $sonuc;

}

?>

yukarıdaki örnekte topla isminde bir fonksiyon oluşturduk, giriş değerleri olarak sayi1 ve sayi2 değişkenlerini gösterdik, daha sonradan bu değişkenleri toplama operatörü ile toplayıp çıkan sonucu sonuc isminde bir değişkene aktardık.

Son olarak da sonuc isimli değişkenin değerini return yaptık.Tahmin edebileceğiniz üzere bir fonksiyon içerisinde return yapmak, return yapılan değeri fonksiyonun kendisine sanki o fonksiyon da bir değişkenmiş gibi değer atamaktır. Yani bir takım işlemler yapıyorsunuz ve bu işlemler arasından istediğiniz bir değeri return yapıyorsunuz, bu değer fonksiyonun kendisine yerleşiyor, daha sonradan bu değeri direk fonksiyon adıyla kullanabiliyorsunuz.

Bu sefer de fonksiyonumuzu program içerisinde nasıl kullanılırız buna bir örnek verelim;


<?php

topla(1+2);

?>

Bu örnekte fonksiyonumuz 1 ve 2 nin toplama işlemlerini yapacaktır fakat ekrana birşey yazdırmayacaktır, sonuç değerini return ettiğimiz halde bunu echo veya print ile ekrana yazdırmak zorundayız…


<?php

echo topla(1+2);

?>

fonksiyon çalıştırıldığında ekrana 3 yazdıracaktır.

Bir de dizi şeklinde değer döndürmeye örnek vereyim


<?php

function topla($sayi1, $sayi2){
$sonuc[1] = $sayi1 + $sayi2;
$sonuc[2] = 25;
return $sonuc;
}

print_r(topla(1,2));

?>

Bu örnekte ise sonuc isimli değişkene 1 ve 2 numaralı dizi elemanı olarak bazı değerler tanımladık ve return edilmiş bu dizi değerini print_r fonksiyonu ile ekrana yazdırdık

Php ile mysql select nasıl yapılır

php mysql select

Php ile mysql veritabanındaki değerler nasıl çeklilir (select yapmak)?

Php’de mysql veritabanındaki değerleri ekrana yazdırmak yani select yapmak için örnek bir kullanım göstereceğim, önce veritabanı bağlantısı kurmanız gerekiyor, bunu başka bir yazıda anlatmıştım o yüzden tekrar anlatmayacağım.


<?php

$limit = "15";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM mesajlar ORDER BY id DESC LIMIT $limit");
while ($mesajlar = mysql_fetch_array($sql)) {
$kayit = $mesajlar['kayit'];

echo $kayit  .  '<br />';

}

?>

Şimdi burada ne yaptık? Aslında bir değil birkaç işlemi birden yaptık, yararlı olabileceğini düşündüğüm özellikleri bu kodlara ekledim ki tek tek arayıp uğraşmayın.

İlk önce mesajlar ismindeki tablodaki verileri çekiyoruz, tabi bütün verileri karmaşık bir sırayla değil, id isimli sütuna göre sonran başlayarak sırayla çekiyoruz, bunu da DESC ile belirttik, sql sorgusunun içerisinde görebilirsiniz, DESC yerine ASC yazsaydık sondan değil de ilk baştan başlayarak okuyacaktı.

Tabi verileri çekerken bulduğu bütün verileri değil de belli bir limitle çekmesini de söyledik, bunu da LIMIT sorgusunun peşine $limit değişkeni koyarak yaptık. Kodların ilk başındaki gibi $limit ismindeki değişkeni sql sorgusunun içine ekleyerek sayfada kaç sonuç listeleneceğini belirttik.

Bu sorguda her bir kayıt için tek tek işlem yapabiliriz veya genel olarak da işlem yapabiliriz. Tek tek işlem yapmak için while döngüsünün içerisine kodlarımızı eklememiz gerekiyor. Genel olarak bütün sorgulara işlem yapmak için de en başa ve en sona yapacağımız işlemleri ekleyebiliriz.

İşlemden kastım şudur, mesala tek tek bütün sorgulara farklı css class’ı atamak istiyorsunuz veya farklı şekilde filtreden geçirmek istiyorsunuz, bunu while döngüsünün içerisinde yaparsınız, oysa ki bütün sorgulara ortak bir filtre işelmi veya herhangi bir css işlemi yapmak isterseniz bunu direk olarak kodların en başına ve en sonuna ekleyebilirsiniz.

ekrana yazdırma kısmına gelince echo fonksiyonuyla, sorgu başına $kayit değişkenini yani kayit isimli tabloda bulunan veriyi, peşine de her sorgu için bir alt satıra geçmesini istediğimizden html’deki br tagını ekledik.

Bu kodla veritabanındaki bilgilerinizi ekrana yazdırabilirsiniz, kendinize göre değiştirebilirsiniz ve tabiki anlamadığınız yer olursa konuya yorum atarak sorabilirsiniz.

Php if elseelseif kullanımı

php if elsePhp if else kullanımı

Öncelikle bu üç fonksiyonun kullanım amacını belirteceğim, öncelikle mantığını göstereceğim, ondan sonra örnekle kullanımını göstereceğim. Özellikle elseif fonksiyonu kullanım amacı olarak çok karıştırılmakta.

Tanımlar

if

Koşul fonksiyonudur, bir durumun sağlandığında ne yapılması gerektiğini belirtmek için kullanılır.

else

if koşulu sağlanmadığında ne yapılması gerektiğini belirtir, eğer if’den sonra else kullanılmazsa birşey olmaz, fakat istenirse bu durum else koşulu ile belirtilir.

elseif

elseif, if koşuluna ek koşullar ekler. Mantık olarak diyebilirsiniz ki, ek koşlullar eklemek istesem bir sürü ard arda if oluştururum aynı hesaba gelir. İşte burada elseif fonksiyonunun avantajı şu. İlk bir tane if oluşturuyorsunuz, sonra ek koşulları elseif ile belirtiyorsunuz, ondan sonra bütün if ve elseiflere ortak bir else belirtiyorsunuz, bunu elseif kullanmadan yapmanız mümkün değil, avantajı tam olarak budur, pek kullanılmaz ama bazı yerlerde de elseif olmadan olmaz.

Kullanım

if

<?php

$sayi="1";

if($sayi=="1"){
echo "sayi 1 e eşit";
}

?>

Burada sayı 1’e eşitse sayı 1’e eşit çıktısı alacağız, ki üstte $sayi değişkenine 1 değeri verdiğimiz için sayi 1’e eşit olacaktır.

else

<?php

$sayi = "2";

if($sayi=="1"){
echo "sayi 1 e eşittir.";
}

else{
echo "sayi 1 e eşit değildir.";
}
?>

Burada sayı 1’e eşit değilse sayı 1’e eşit değil çıktısı alacağız, üstte sayı=”2″ dediğimiz için sayı 1’e eşit olmayacak ve sayı 1’e eşit değildir çıktısı alınacaktır.

elseif

<?php

$sayi="3";

if($sayi==3){
echo "sayi 3 e eşittir.";
}
elseif(!empty($sayi)){
echo "sayi boş değil";
}
else{
echo "sayi boş veya 3 e eşit değildir.";
}

?>

Burada sayı 3’e eşit olmalı ve aynı zamanda boş olmamalıdır. elseif fonksiyonu içerisinde empty fonksiyonunu kullanarak boş olmama şartını koydum, böylece iki koşul birden belitrip, eğer sağlanmazsa else koşulunu yapmasını belirttik.

Php if else kullanımını anlatmaya çalıştım, anlamadığınız yer olursa konunun altına yorum atarak veya eposta ile sorabilirsiniz.

Php mysql ile update yapmak

php mysql updatePhp ile mysql veritabanındaki değerler nasıl update yapılır?

Php ile mysql veritabanından değer değiştirme (update) için mysql_query fonksiyonunu kullabiliriz.


<?php

mysql_query("UPDATE veriler SET mesaj='$mesaj'
WHERE id='$id'");

?>

Burada veriler ismindeki tablodaki mesaj stununu $mesaj değişkeni ile güncelledik. Sadece mesaj id’si $id değişkenine eşit olan mesajı güncelledik. $id değişkeni hangi mesajın güncelleneceğini belirlememize yarıyor. Bu fonksiyonu kullanmak için önce veritabanı bağlantısı kurmanız herekiyor.

Php mysql delete (silme) işlemi

php mysql delete

Php ile mysql veritabanında nasıl delete yapılır (değer silinir)?

Php’de mysql_query fonksiyonunu kullanarak mysql veritabanından değer silebiliriz( delete yapabiliriz) , örnek kullanım şu şekilde:


<?php

mysql_query("DELETE FROM mesaj WHERE id='$sil'");

?>

Bu örnekte silinmek istenen veritabanında(mesaj), id isimli bir tablo olması gerekiyor, bu tabloyu da $sil değişkeni ile belirtiyoruz, get veya post metoduyla hangi mesajın silineceğini $sil değişkenine aktarabiliriz. Bu işlemleri yapmadan önce veritabanı bağlantısı kurulması gerekiyor.