Kategori arşivi: C#

C# İle SMTP Mail Gönderme

mail

Aşağıdaki voidi kullanarak var olan mail hesabınız üzerinden smtp protokolüyle mail gönderebilirsiniz


public static void MailGonder(String alici, String konu, String icerik)
{
try
{
var mail = new MailMessage {IsBodyHtml = true};
using (var smtpServer = new SmtpClient("mailsunucusununadresi"))
{
mail.From = new MailAddress("mailigonderenadres");
mail.To.Add(alici);
mail.Subject = konu;
mail.Body = icerik;
smtpServer.Port = 25;
smtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("mailigonderenadres", "mailinsifresi");
smtpServer.Send(mail);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}

C# MDIParent Alt Form Açıksa Öne Getir Kapalıysa Aç

mdiparentMdiParent altında birden fazla form kullanırken, tıklanan form arka planda açık olabilir,

aynı formu tekrar açmak yerine açık olanı öne getiren ve true değeri döndüren veya açık değilse false değeri döndüren kod aşağıdaki gibidir,

true ve false dönmesine göre, false değer dönerse formu istediğiniz parametrelere göre gösterebilirsiniz


public static bool formHazirlik(String formAdi)
{
int x = 0;
for (int i = 0; i < Application.OpenForms.Count; i++) { if (Application.OpenForms[i].Name == formAdi) { x++; Application.OpenForms[i].Focus(); Application.OpenForms[i].BringToFront(); } } if (x > 0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}

DevExpress DateEdit Sadece Ay ve Yıl Seçmek

devexpress

Devexpress dateedit kontrolünden seçilen değerden sadece ay ve yıl dönmesini istiyorsanız (Örneğin Kasım 2014) gibi, aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz

Örnek olarak dateedit kontrolümüzün adı dtp_satis_donemi olsun

dx

//maskı belirtiyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.EditMask = "y";
//seçilen değerin mask formatıyla aynı olmasını sağlıyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = true;
//şu anki ay ve yılı seçiyoruz
dtp_satis_donemi.EditValue = DateTime.Now;