Etiket arşivi: c sharp

C Sharp (C#) değişkenin integer olup olmadığını denetleme

c sharp

C Sharp ile bir değişkenin int olup olmadığı nasıl öğrenilir?

C Sharp ile kodlama yaparken bir değişkenin integer olup olmadığını aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

Eğer interger ise true, değilse false değer döner


public static bool IsInteger(string deger)
{
try
{
Convert.ToInt32(deger);
return true;
}
catch
{
return false;
}
}

C# dd.mm.yyyy formatındaki tarihi yyyy-mm-dd formatına çevirme

c sharp tarih

Tarih formatı sorunu çözümü

Program içerisindeki tarih formatı veritabanına uymayabilir

Bu sorunu çözmek için internette bulamayınca kendi yazdığım bir fonksiyon


public static string tarihdonustur(string tarih)
{
tarih = tarih.ToString().Split('.')[2] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[1] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[0];
return tarih.ToString();
}

Mssql Sınırsız Kategori Yapımı

sınırsız kategori sql

Sql ile sınırsız kategori nasıl yapılır?

Geliştirdiğim bir erp projesi için sınırsız kategori özelliği lazım olmuştu, bu işi çözmenin en mantıklı yolunun sql olacağına karar verdim ve yazdım.

Kategori listesinin olduğu bir tablomuz olduğunu düşünelim. Sütun olarak kategoriid, kategoriismi ve bir de ustkategori isimli 3 adet sütunumuz olsun.
kategoriid: primary key olarak her kategorinin kendine özgü değer alacağı sütundur, int tipinde olacaktır.
kategoriismi: kategorinin ismini belirten sütundur, nvarchar tipinde olacaktır.
ustkategori: kategorinin herhangi bir kategorinin altı olduğu durumunda hangi kategorinin alt kategorisi olduğunu bu sütundan anlayacağız, eğer kategori alt kategori değilse bu sütun 0 değerini alacaktır, eğer bir alt kategoriyse alt kategorisi olduğu kategorinin id numarasını alacaktır.

tedarik2

Yukarıdaki örneğin uygulamasını içeren kod aşağıdadır.


with KTG as
(

select kategoriid, CAST(kategoriismi as varchar(255)) as kategoriismi, ustkategori
from tedarik_kategoriler
where ustkategori = 0

union all

select c.kategoriid, CAST(p.kategoriismi + ' -> ' + c.kategoriismi as varchar(255)), c.ustkategori
from tedarik_kategoriler as c
join KTG as p on p.kategoriid = c.ustkategori
)

select * from KTG
order by kategoriismi

Sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:
kategorilerSınırsız kategori yapımını elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştım, yapamadığınız veya anlamadığınız yer olursa her zaman sorabilirsiniz