Etiket arşivi: csharp

C# İle SMTP Mail Gönderme

mail

Aşağıdaki voidi kullanarak var olan mail hesabınız üzerinden smtp protokolüyle mail gönderebilirsiniz


public static void MailGonder(String alici, String konu, String icerik)
{
try
{
var mail = new MailMessage {IsBodyHtml = true};
using (var smtpServer = new SmtpClient("mailsunucusununadresi"))
{
mail.From = new MailAddress("mailigonderenadres");
mail.To.Add(alici);
mail.Subject = konu;
mail.Body = icerik;
smtpServer.Port = 25;
smtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("mailigonderenadres", "mailinsifresi");
smtpServer.Send(mail);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}

C# Başka Bir Formdaki Metod u Çalıştırma

metodC# İle Başka Bir Formdaki Metod (void) nasıl çalıştırılır?

Bir formunuz var, o form içerisinden başka bir formu gösterdiniz, sonra ikinci gösterdiğiniz formda bazı işlemler yaptınız ve tekrar ilk forma döndüğünüzde bir medod çalıştırmak istiyorsunuz

Yani dialog form üzerinden ana form metodunu çalıştıracaksınız

Bu nerede lazım olur? Örneğin kayıt ekleme/düzenleme işlemlerinde, bu işlemler için ana formdan seçilen kaydı öne getirilen bir dialog formda kaydedebilir/düzenleyebilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra ana formdaki gridi yenilemeniz lazım ki yaptığınız değişiklikleri görebilesiniz.

Aşağıdaki örnekte dialog form üzerinden personeller isimli anaformdaki personel_listele metodu çalıştırılmıştır


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele();

Ayrıca aynı şekilde çalıştırılan metodla birlikte veri de aktarabilirsiniz,
mesala personel_listele isimli metod personel_grubu isimli bir değişken alıyor olsun,
bu sefer örneğimiz aşağıdaki gibi olacak


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele(personel_grubu);

C# dd.mm.yyyy formatındaki tarihi yyyy-mm-dd formatına çevirme

c sharp tarih

Tarih formatı sorunu çözümü

Program içerisindeki tarih formatı veritabanına uymayabilir

Bu sorunu çözmek için internette bulamayınca kendi yazdığım bir fonksiyon


public static string tarihdonustur(string tarih)
{
tarih = tarih.ToString().Split('.')[2] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[1] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[0];
return tarih.ToString();
}