Etiket arşivi: c#

C# İle SMTP Mail Gönderme

mail

Aşağıdaki voidi kullanarak var olan mail hesabınız üzerinden smtp protokolüyle mail gönderebilirsiniz


public static void MailGonder(String alici, String konu, String icerik)
{
try
{
var mail = new MailMessage {IsBodyHtml = true};
using (var smtpServer = new SmtpClient("mailsunucusununadresi"))
{
mail.From = new MailAddress("mailigonderenadres");
mail.To.Add(alici);
mail.Subject = konu;
mail.Body = icerik;
smtpServer.Port = 25;
smtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("mailigonderenadres", "mailinsifresi");
smtpServer.Send(mail);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}

MaskedEditExtender Silme Sorunu Çözüm

aspnet MaskedEditExtender AjaxControlToolkit MaskedEditExtender Silme Sorununa Çözüm

AjaxControlToolkit kullanımında MaskedEditExtender kullanırken sadece bazı tarayıcılarda olmak üzere yazılan metnin silinememesi sorunu yaşadım

Bazı tarayıcılarda maskededit alanındaki yazıda silme sorunu oluyor, bunun çözümü için proje içerisinde bir klasöre MaskedEditFix isimli dosyayı yükledikten sonra SiteMaster page load eventine şu kodları yapıştırabilirsiniz.


if (Page.ClientScript.IsStartupScriptRegistered(this.GetType(), "MaskedEditFix") == false)
{
Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "MaskedEditFix", string.Format("<script type='text/javascript' src='{0}'></script>", Page.ResolveUrl("~/MaskFix/MaskedEditFix.js")));
}

AjaxControlToolkit projesine buradan ulaşabilirsiniz.

C Sharp (C#) değişkenin integer olup olmadığını denetleme

c sharp

C Sharp ile bir değişkenin int olup olmadığı nasıl öğrenilir?

C Sharp ile kodlama yaparken bir değişkenin integer olup olmadığını aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

Eğer interger ise true, değilse false değer döner


public static bool IsInteger(string deger)
{
try
{
Convert.ToInt32(deger);
return true;
}
catch
{
return false;
}
}

C# dd.mm.yyyy formatındaki tarihi yyyy-mm-dd formatına çevirme

c sharp tarih

Tarih formatı sorunu çözümü

Program içerisindeki tarih formatı veritabanına uymayabilir

Bu sorunu çözmek için internette bulamayınca kendi yazdığım bir fonksiyon


public static string tarihdonustur(string tarih)
{
tarih = tarih.ToString().Split('.')[2] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[1] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[0];
return tarih.ToString();
}