Etiket arşivi: silme sorunu

MaskedEditExtender Silme Sorunu Çözüm

aspnet MaskedEditExtender AjaxControlToolkit MaskedEditExtender Silme Sorununa Çözüm

AjaxControlToolkit kullanımında MaskedEditExtender kullanırken sadece bazı tarayıcılarda olmak üzere yazılan metnin silinememesi sorunu yaşadım

Bazı tarayıcılarda maskededit alanındaki yazıda silme sorunu oluyor, bunun çözümü için proje içerisinde bir klasöre MaskedEditFix isimli dosyayı yükledikten sonra SiteMaster page load eventine şu kodları yapıştırabilirsiniz.


if (Page.ClientScript.IsStartupScriptRegistered(this.GetType(), "MaskedEditFix") == false)
{
Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "MaskedEditFix", string.Format("<script type='text/javascript' src='{0}'></script>", Page.ResolveUrl("~/MaskFix/MaskedEditFix.js")));
}

AjaxControlToolkit projesine buradan ulaşabilirsiniz.