Kategori arşivi: Javascript

Jquery ile Timer Kullanımı ve Örneği

jquery timer zamanlayıcı

Jquery ile timer kullanarak istediğiniz fonksiyonu veya kod kümesini belli zaman aralıklarında çalıştırabilirsiniz

Kullanışlı bir javascript kütüphanesi olan çoğu işlemi kısa yoldan yapabiliyoruz

Aşağıdaki örnekte jquery ile timer kullanımına örnek verdim

Verilen örnekte 3 saniyede bir ekrana alert verdiriyoruz

alert in olduğu satırı silip içerisinde çalışmasını istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz.

(3000 milisaniye değeridir)

<!doctype html>

<!-- Sayfaya jquery kütüphanesini dahil ediyoruz -->
<script src="http://www.mehmetcanyegen.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/jquery-1.11.1.min3.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){
setInterval(function() {
alert("1");
}, 3000);
});
</script>

setInvertal ile başlayan kısım timer görevini görüyor.

Bunu document.ready içerisine yazarak sayfa ilk açıldığında çalışmasını sağlıyoruz

Ayrıca sayfa ilk yüklendiğinde çalışmasını istediğimiz JavaScript kodlarını direk olarak yazmaktansa document.ready içerisine yazarak oluşacak load problemlerinden de kurtarmış oluyoruz.

Page load olarak çalışmasını istediğiniz kodları document.ready içerisinde kullanmaya özen gösterin

JavaScript Arttırma Azaltma Operatorleri

javascript arttırma azaltma operatorleri

JavaScript ile Arttırma Operatörlerinin Kullanımı

Değişkenin değerini birer birer arttırmak veya birer birer azaltmak için JavaScript operatorleri vardır

Örnek olarak a değişkenini a=a+1 şeklinde değerini bir arttırmak yerine direk olarak a++ şeklinde arttırabiliriz

++ değişkeni 1 ile toplar.
Örnek kullanım: a++

değişkenden 1 çıkarır.
Örnek kullanım: a–

JavaScript Aritmetik İşlem Operatörleri

JavaScript Aritmetik Operatör

JavaScript aritmetik işlem operatörleri aşağıdaki gibidir,

Standart matematik işlemlerini bu operatörler ile yapabilirsiniz.

+ Eğer iki string arasında kullanılırsa stringleri birleştirmeye yarar, fakat integer değerler arasında kullanılırsa toplama işlemi yapar. Örnek olarak iki kelimeyi birleştirebilir veya 5 ile 8 i toplayıp 13 elde edebilirsiniz.

Çıkarma işlemi yapar

* Çarpma işlemi yapar

/ Bölme işlemi yapar

% Mod alma işlemi yapar, yani bölme işlemi sonrası oluşan kalanı verir

JavaScript Atama Operatörleri

js atama operatörleri

JavaScript atama operatörleri aşağıdaki gibidir;

= Değişkene değer atamak için kullanılır

+= Birikimli toplama operatörüdür, a=a+1 yerine a+=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

-= Birikimli çıkarma operatörüdür, a=a-1 yerine a-=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

*= Birikimli çarpma operatörüdür, a=a*1 yerine a*=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

/= Birikimli bölme operatörüdür, a=a/1 yerine a/=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

%= Birikimli kalan bulma operatörüdür, Sağdaki değeri soldakine bölüp kalanı verir
Örnek: a=11 dersek, a%=5 kullanımında a=1 olur