JavaScript Atama Operatörleri

js atama operatörleri

JavaScript atama operatörleri aşağıdaki gibidir;

= Değişkene değer atamak için kullanılır

+= Birikimli toplama operatörüdür, a=a+1 yerine a+=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

-= Birikimli çıkarma operatörüdür, a=a-1 yerine a-=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

*= Birikimli çarpma operatörüdür, a=a*1 yerine a*=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

/= Birikimli bölme operatörüdür, a=a/1 yerine a/=1 şeklinde kullanarak, kolay kullanım sağlar

%= Birikimli kalan bulma operatörüdür, Sağdaki değeri soldakine bölüp kalanı verir
Örnek: a=11 dersek, a%=5 kullanımında a=1 olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.