Etiket arşivi: şifre

Php base64 ile veri şifreleme

Php’de base64 adında hazır bir şifreleme fonksiyonu bulunmakta. Bu fonksiyon zaman zaman yararlı olsa da herhangi bir anahtar kullanmadığı, tamamen geri döndürülebilir olduğu için şifrelemenin pek önemli olmadığı yerlerde kullanılır, yine de çok kullanışlı bir fonksiyon.

<?php

///Şifrelenecek veri
$veri = "Şifrelenecek metin.";
echo 'Şifrelenecek veri: ' . $veri . '<br />';

////Burada veriyi şifreliyoruz
$veri = base64_encode($veri);

///Burada şifrelemiş veriyi ekrana yazdırıyoruz
echo 'Şifreli metin: ' . $veri . '<br />';

///Burada şifreyi çözüyoruz
$veri = base64_decode($veri);

///Burada şifresi çözülmüş veriyi ekrana yazdırıyoruz.
echo 'Şifresi çözülmüş metin:' . $veri;

?>

Php mcrypt ile veri şifreleme


Aşağıda verdiğim kodda iki tane fonksiyon var, birincisi encrypt yani şifreleme, ikincisi de decrypt yani şifre çözme fonksiyonları. bu fonksiyonları kullanırken iki tane giriş değişkeniniz olacak. Birincisi str değişkeni yani şirelenecek veya şifresini çözeceğiniz içeriğiniz, ikincisi ise key değişkeni, bu da şifreleme anahtarınız, yani şifrenizin sizden başka biri tarafından çözülmemesini sağlayan anahtar. Key değişkeni yerine uzun bir rakam yazabilirsiniz, iki fonksiyonda da aynı key’i kullanmanız gerekiyor.

<?php
function encrypt($str, $key) {
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = $block - (strlen($str) % $block);
$str .= str_repeat(chr($pad), $pad);
return mcrypt_encrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
}

function decrypt($str, $key) {
$str = mcrypt_decrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = ord($str[($len = strlen($str)) - 1]);
return substr($str, 0, strlen($str) - $pad);
}
?>