Etiket arşivi: decode

Php mcrypt ile veri şifreleme


Aşağıda verdiğim kodda iki tane fonksiyon var, birincisi encrypt yani şifreleme, ikincisi de decrypt yani şifre çözme fonksiyonları. bu fonksiyonları kullanırken iki tane giriş değişkeniniz olacak. Birincisi str değişkeni yani şirelenecek veya şifresini çözeceğiniz içeriğiniz, ikincisi ise key değişkeni, bu da şifreleme anahtarınız, yani şifrenizin sizden başka biri tarafından çözülmemesini sağlayan anahtar. Key değişkeni yerine uzun bir rakam yazabilirsiniz, iki fonksiyonda da aynı key’i kullanmanız gerekiyor.

<?php
function encrypt($str, $key) {
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = $block - (strlen($str) % $block);
$str .= str_repeat(chr($pad), $pad);
return mcrypt_encrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
}

function decrypt($str, $key) {
$str = mcrypt_decrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = ord($str[($len = strlen($str)) - 1]);
return substr($str, 0, strlen($str) - $pad);
}
?>