Etiket arşivi: datetime

C# DateTime Saniyeleri Kırpma

datetime

Aşağıdaki örnekteki gibi bir datetime nesnesinin sadece saniyelerini kırpabilirsiniz

 


public static DateTime datetime_saniye_sil(DateTime dt)
{
DateTime sonuc;
sonuc = dt.Date.AddHours(dt.Hour).AddMinutes(dt.Minute);
return sonuc;
}

Bu örnekte de şu anki zamanın saniyesi kırpılarak alınmıştır


private DateTime dateTimeSimdi()
{
DateTime dt = new DateTime();
dt = DateTime.Now.Date.AddHours(dt.Hour).AddMinutes(dt.Minute);
return dt;
}

C# dd.mm.yyyy formatındaki tarihi yyyy-mm-dd formatına çevirme

c sharp tarih

Tarih formatı sorunu çözümü

Program içerisindeki tarih formatı veritabanına uymayabilir

Bu sorunu çözmek için internette bulamayınca kendi yazdığım bir fonksiyon


public static string tarihdonustur(string tarih)
{
tarih = tarih.ToString().Split('.')[2] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[1] + "-" + tarih.ToString().Split('.')[0];
return tarih.ToString();
}

MSSQL DateTime toplama-çıkarma

mssql datetime

Mssql ile datetime toplama çıkarma nasıl yapılır?

Mssql veritabanında datetime alanı üzerinde toplama ve çıkarma yapabilmek için hazırladığım kod aşağıdadır

Datetime kolonlarını dakika bazında birbirinden çıkarıyor ve ilgili tabloya yerleştiriyor.


select

servis_personelcalismasuresi.sureid,

servis_personelcalismasuresi.personelid,

(personel_kimlik.ad + ' ' + personel_kimlik.soyad) personel,

sum((DATEDIFF(n, CAST('00:00' AS DATETIME), servis_personelcalismasuresi.mesaibitis)
-DATEDIFF(n, CAST('00:00' AS DATETIME), servis_personelcalismasuresi.mesaibaslangic))) mesai

from servis_personelcalismasuresi

inner join personel_kimlik on personel_kimlik.personelid=servis_personelcalismasuresi.personelid

group by servis_personelcalismasuresi.sureid, servis_personelcalismasuresi.personelid, personel_kimlik.ad, personel_kimlik.soyad

order by servis_personelcalismasuresi.sureid desc