Etiket arşivi: datetime işlem

MSSQL DateTime toplama-çıkarma

mssql datetime

Mssql ile datetime toplama çıkarma nasıl yapılır?

Mssql veritabanında datetime alanı üzerinde toplama ve çıkarma yapabilmek için hazırladığım kod aşağıdadır

Datetime kolonlarını dakika bazında birbirinden çıkarıyor ve ilgili tabloya yerleştiriyor.


select

servis_personelcalismasuresi.sureid,

servis_personelcalismasuresi.personelid,

(personel_kimlik.ad + ' ' + personel_kimlik.soyad) personel,

sum((DATEDIFF(n, CAST('00:00' AS DATETIME), servis_personelcalismasuresi.mesaibitis)
-DATEDIFF(n, CAST('00:00' AS DATETIME), servis_personelcalismasuresi.mesaibaslangic))) mesai

from servis_personelcalismasuresi

inner join personel_kimlik on personel_kimlik.personelid=servis_personelcalismasuresi.personelid

group by servis_personelcalismasuresi.sureid, servis_personelcalismasuresi.personelid, personel_kimlik.ad, personel_kimlik.soyad

order by servis_personelcalismasuresi.sureid desc