Etiket arşivi: integer

C# integer başına sıfır ekletmek

c# integer

C# ile integer değerlerdeki karakter eksikliğini giderme

Integer (tamsayı) değerler veritabanına başlarındaki sıfırlar kırpılarak kaydedilir, maskedtextbox gibi komponentlere bu değerleri aktarmak istediğinizde istenilen basamaktan daha az basamakta değer gelecektir. Bunu önlemek için aşağıda yazdığım fonksiyonu kullanabilirsiniz.


public static string sifirekle(string sayi, int basamaksayisi)
{
int ekleneceksifirsayisi = basamaksayisi - sayi.Length;
for (int i = 0; i < ekleneceksifirsayisi; i++)
{
sayi = "0" + sayi;
}
return sayi;
}

C Sharp (C#) değişkenin integer olup olmadığını denetleme

c sharp

C Sharp ile bir değişkenin int olup olmadığı nasıl öğrenilir?

C Sharp ile kodlama yaparken bir değişkenin integer olup olmadığını aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

Eğer interger ise true, değilse false değer döner


public static bool IsInteger(string deger)
{
try
{
Convert.ToInt32(deger);
return true;
}
catch
{
return false;
}
}