Etiket arşivi: basamak sayısı kadar sıfır

C# integer başına sıfır ekletmek

c# integer

C# ile integer değerlerdeki karakter eksikliğini giderme

Integer (tamsayı) değerler veritabanına başlarındaki sıfırlar kırpılarak kaydedilir, maskedtextbox gibi komponentlere bu değerleri aktarmak istediğinizde istenilen basamaktan daha az basamakta değer gelecektir. Bunu önlemek için aşağıda yazdığım fonksiyonu kullanabilirsiniz.


public static string sifirekle(string sayi, int basamaksayisi)
{
int ekleneceksifirsayisi = basamaksayisi - sayi.Length;
for (int i = 0; i < ekleneceksifirsayisi; i++)
{
sayi = "0" + sayi;
}
return sayi;
}