Etiket arşivi: function

Php if elseelseif kullanımı

php if elsePhp if else kullanımı

Öncelikle bu üç fonksiyonun kullanım amacını belirteceğim, öncelikle mantığını göstereceğim, ondan sonra örnekle kullanımını göstereceğim. Özellikle elseif fonksiyonu kullanım amacı olarak çok karıştırılmakta.

Tanımlar

if

Koşul fonksiyonudur, bir durumun sağlandığında ne yapılması gerektiğini belirtmek için kullanılır.

else

if koşulu sağlanmadığında ne yapılması gerektiğini belirtir, eğer if’den sonra else kullanılmazsa birşey olmaz, fakat istenirse bu durum else koşulu ile belirtilir.

elseif

elseif, if koşuluna ek koşullar ekler. Mantık olarak diyebilirsiniz ki, ek koşlullar eklemek istesem bir sürü ard arda if oluştururum aynı hesaba gelir. İşte burada elseif fonksiyonunun avantajı şu. İlk bir tane if oluşturuyorsunuz, sonra ek koşulları elseif ile belirtiyorsunuz, ondan sonra bütün if ve elseiflere ortak bir else belirtiyorsunuz, bunu elseif kullanmadan yapmanız mümkün değil, avantajı tam olarak budur, pek kullanılmaz ama bazı yerlerde de elseif olmadan olmaz.

Kullanım

if

<?php

$sayi="1";

if($sayi=="1"){
echo "sayi 1 e eşit";
}

?>

Burada sayı 1’e eşitse sayı 1’e eşit çıktısı alacağız, ki üstte $sayi değişkenine 1 değeri verdiğimiz için sayi 1’e eşit olacaktır.

else

<?php

$sayi = "2";

if($sayi=="1"){
echo "sayi 1 e eşittir.";
}

else{
echo "sayi 1 e eşit değildir.";
}
?>

Burada sayı 1’e eşit değilse sayı 1’e eşit değil çıktısı alacağız, üstte sayı=”2″ dediğimiz için sayı 1’e eşit olmayacak ve sayı 1’e eşit değildir çıktısı alınacaktır.

elseif

<?php

$sayi="3";

if($sayi==3){
echo "sayi 3 e eşittir.";
}
elseif(!empty($sayi)){
echo "sayi boş değil";
}
else{
echo "sayi boş veya 3 e eşit değildir.";
}

?>

Burada sayı 3’e eşit olmalı ve aynı zamanda boş olmamalıdır. elseif fonksiyonu içerisinde empty fonksiyonunu kullanarak boş olmama şartını koydum, böylece iki koşul birden belitrip, eğer sağlanmazsa else koşulunu yapmasını belirttik.

Php if else kullanımını anlatmaya çalıştım, anlamadığınız yer olursa konunun altına yorum atarak veya eposta ile sorabilirsiniz.

Php empty fonksiyonu kullanımı

php emptyPhp empty fonksiyonu nasıl kullanılır?

Php’de bir değişkene değer atanıp atanmadığını kontrol etmek için empty fonksiyonunu kullanabiliriz, örnek kullanımını göstereyim:


<?php

if(empty($turkacademy)){

echo 'turkacademy değişkenine değer atanmamıştır.<br />';

} else {

echo 'turkacademy değişkenine değer atanmıştır.<br />';

}

$turkacademy="değer";

if(empty($turkacademy)){

echo 'turkacademy değişkenine değer atanmamıştır.<br />';

} else {

echo 'turkacademy değişkenine değer atanmıştır.<br />';

}

?>

İlk yazılan kodda $turkacademy değişkenine henüz değer atanmadığı ve php kodları yukarıdan aşağıya sırayla yorumlandığı için ilkten değer atanmamış uyarısı verilecektir, ikinci kodda ise $turkacademy değişkenine değer atandığından turkacademy değişkenine değer atınmış uyarısı verecektir.

yani bu kodların çıktısı şu şekilde olmalı:

turkacademy değişkenine değer atanmamıştır.

turkacademy değişkenine değer atanmıştır.

Php’de OOP (Nesne Yönelimli Programlama) ve class işlemleri

OOP denilince tüm programlama dillerinde olduğu gibi php’de de akla hiyerarşik yapı geliyor. Yani yazdığımız kodlar dümdüz tek bir sistemden oluşmak yerine, birbiri içinde iletişim kuran çeşitli sistemlerden oluşuyor.

Bunun çeşitli faydaları var. Öncelikle yazdığınız kodlar derli toplu oluyor, ve tabiki güvenlik olarak da gözle görülür bir fark yaratıyor. Yazdığınız fonksiyonları yetkilendirebiliyorsunuz, ister public yani heryerden erişilebilen, ister protected yani class ve türetilmiş diğer classlardan erişilen, isterseniz de private yani sadece o class içerisinden erişilen hale getiriyorsunuz. Ayrıca farklı classlar arasında da bir veri yalıtımı söz konusu, aynı isimde bir fonksiyon ya da değişkeni farklı classlarda tanımlarsanız, birbirini etkilemeden sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Öncelikle class oluşturmaya bir bakalım.

<?php

class turkacademy {

	function baslik(){
		return '<h1> Merhaba </h1>';
	}

	public function icerik(){
		return '<h2> turkacademy.com blog </h1>';
	}

	protected function yanmenu(){
		return 'yan menu içeriği';
	}

	private function baglan(){
        return 'veritabanı bağlantısı vs.';
	}

}

?>

Burada içerisinde bir kaç fonksiyon bulunan turkacademy isimli classımızı oluşturduk. Deneme amaçlı kodları kopyalayacaksanız aynı sayfa içerisine yazmanız gerekiyor, başka sayfada kullanacaksanız class kodlarınızın bulunduğu sayfayı diğer sayfaya include etmeniz gerekiyor. Şimdi bu classtan fonksiyon çağırmnaya bakalım.

<?php

$turkacademy = new turkacademy();
$turkacademy->baslik();

?>

Burada classı $turkadademy değişkenine atadım fakat siz başka isimde bir değişken de kullanabilirsiniz, class ile aynı isimde olması gerekmiyor bu değişkenin. Fonksiyonu çağırmak için örnekteki gibi ilkten bir değişkene new classismi(); şeklinde atıyoruz ondan sonra degiskenismi->fonksiyon ismi şeklinde çağırıyoruz.

Classlarda bir de extends özelliği var. Bu da oluşturulan classları bir nevi dallandırmaya yarıyor. Özelliği ne derseniz; extends kullanımı, ortak fonksiyonları barındıran birden fazla sayıda class oluşturabilmenize olanak sağlıyor. Yani bir class içerisinde bazı fonksiyonlar oluşturdunuz, ikinci oluşturduğunuz class’ın da aynı fonksiyonları içermesini istiyorsunuz. Kopyala yapıştır yaparak aynı fonksiyonları oraya aktarmak hem sizi yorar hem de sitenin yüklenme süresini artırır. Bunu engellemek için extends kullanıyoruz. Kullanımı şöyle:

class turkacademy extends bilgisayar {

	function baslik(){
		return '<h1> Merhaba </h1>';
	}

	public function icerik(){
		return '<h2> turkacademy.com blog </h1>';
	}

	protected function yanmenu(){
		return 'yan menu içeriği';
	}

	private function baglan(){
        return 'veritabanı bağlantısı vs.';
	}

}

Burada turkacademy class’ı daha önce oluşturduğumuz ve kodlarını include ettiğimiz veya aynı sayfada bulundurduğumuz bilgisayar classının kodlarını da kendisine dahil etmiş oldu. Yani artık turkacademy class’ı hem kendi fonksiyonlarını barındırıyor hem de bilgisayar classının fonksiyonlarını barındırıyor.

Bu yazıda oop programlama hakkında temel şeyleri anlatmaya çalıştım, oop programlama bir tekniktir ve daha ayrıntılı olarak ileride anlatabilirim ama oop hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar bu anlattıklarımı kendileri de deneyerek çalışırlarsa daha sonraki derslerde veya kendi yapacakları uygulamalarda sorun yaşamazlar.