Etiket arşivi: veri

Php mysql delete (silme) işlemi

php mysql delete

Php ile mysql veritabanında nasıl delete yapılır (değer silinir)?

Php’de mysql_query fonksiyonunu kullanarak mysql veritabanından değer silebiliriz( delete yapabiliriz) , örnek kullanım şu şekilde:


<?php

mysql_query("DELETE FROM mesaj WHERE id='$sil'");

?>

Bu örnekte silinmek istenen veritabanında(mesaj), id isimli bir tablo olması gerekiyor, bu tabloyu da $sil değişkeni ile belirtiyoruz, get veya post metoduyla hangi mesajın silineceğini $sil değişkenine aktarabiliriz. Bu işlemleri yapmadan önce veritabanı bağlantısı kurulması gerekiyor.

Php mcrypt ile veri şifreleme


Aşağıda verdiğim kodda iki tane fonksiyon var, birincisi encrypt yani şifreleme, ikincisi de decrypt yani şifre çözme fonksiyonları. bu fonksiyonları kullanırken iki tane giriş değişkeniniz olacak. Birincisi str değişkeni yani şirelenecek veya şifresini çözeceğiniz içeriğiniz, ikincisi ise key değişkeni, bu da şifreleme anahtarınız, yani şifrenizin sizden başka biri tarafından çözülmemesini sağlayan anahtar. Key değişkeni yerine uzun bir rakam yazabilirsiniz, iki fonksiyonda da aynı key’i kullanmanız gerekiyor.

<?php
function encrypt($str, $key) {
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = $block - (strlen($str) % $block);
$str .= str_repeat(chr($pad), $pad);
return mcrypt_encrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
}

function decrypt($str, $key) {
$str = mcrypt_decrypt(MCRYPT_DES, $key, $str, MCRYPT_MODE_ECB);
$block = mcrypt_get_block_size('des', 'ecb');
$pad = ord($str[($len = strlen($str)) - 1]);
return substr($str, 0, strlen($str) - $pad);
}
?>