Etiket arşivi: metod

C# Başka Bir Formdaki Metod u Çalıştırma

metodC# İle Başka Bir Formdaki Metod (void) nasıl çalıştırılır?

Bir formunuz var, o form içerisinden başka bir formu gösterdiniz, sonra ikinci gösterdiğiniz formda bazı işlemler yaptınız ve tekrar ilk forma döndüğünüzde bir medod çalıştırmak istiyorsunuz

Yani dialog form üzerinden ana form metodunu çalıştıracaksınız

Bu nerede lazım olur? Örneğin kayıt ekleme/düzenleme işlemlerinde, bu işlemler için ana formdan seçilen kaydı öne getirilen bir dialog formda kaydedebilir/düzenleyebilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra ana formdaki gridi yenilemeniz lazım ki yaptığınız değişiklikleri görebilesiniz.

Aşağıdaki örnekte dialog form üzerinden personeller isimli anaformdaki personel_listele metodu çalıştırılmıştır


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele();

Ayrıca aynı şekilde çalıştırılan metodla birlikte veri de aktarabilirsiniz,
mesala personel_listele isimli metod personel_grubu isimli bir değişken alıyor olsun,
bu sefer örneğimiz aşağıdaki gibi olacak


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele(personel_grubu);