Etiket arşivi: dateedit

DevExpress DateEdit Sadece Ay ve Yıl Seçmek

devexpress

Devexpress dateedit kontrolünden seçilen değerden sadece ay ve yıl dönmesini istiyorsanız (Örneğin Kasım 2014) gibi, aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz

Örnek olarak dateedit kontrolümüzün adı dtp_satis_donemi olsun

dx

//maskı belirtiyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.EditMask = "y";
//seçilen değerin mask formatıyla aynı olmasını sağlıyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = true;
//şu anki ay ve yılı seçiyoruz
dtp_satis_donemi.EditValue = DateTime.Now;