Asp.net GridView thead ve tbody Tagları Ekleme

thead

GridView’a Thead ve TBody Tagları Eklemek

Thead ve Tbody taglarını eklemek için gridview ın prerender eventine aşağıdaki kodları yazın

protected void GridView1_PreRender(object sender, EventArgs e)
{

if (GridView1.Rows.Count > 0)
{
GridView1.UseAccessibleHeader = true;

GridView1.HeaderRow.TableSection = TableRowSection.TableHeader;

GridView1.FooterRow.TableSection = TableRowSection.TableFooter;
}

}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.