Mssql – Bir Tablonun Sütunlarını Listelemek

sql join

Aşağıdaki örnekteki gibi bir tablonun sütunlarını tüm özellikleriyle listeleyebilirsiniz


use veritabani_adi
go
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = N'tablo_adi'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.