Etiket arşivi: en üste

C# dropdownlist üst satırına boş değer ekleme ve seçili hale getirme

aspnet dropdownlist

C Sharp DropDownList boş satır nasıl eklenir?

ASP.NET ile uygulama geliştirirken dropdownlist kullanımında verilerinizi dropdownlist içerisine yükledikten sonra en üste boş bir satır eklemezseniz çirkin bir görünüm oluşacaktır.

Bunu önlemek için aşağıdaki void i kullanabilirsiniz

public static void dropdownduzelt(DropDownList dropdown)
{

dropdown.Items.Insert(0, new ListItem(String.Empty, "0"));
dropdown.SelectedIndex = 0;

}