Etiket arşivi: print_r

Echo, Print ve Print_r komutları

Echo ve print arasında fark yoktur. Echo’nun daha hızlı olduğu söylenir ama böyle birşey yok, komutun 1-2 byte az yer kaplaması siteye hız kazandırmaz, bunlar çok düşük değerlerdir.  print_r ise bir dizi içerisindeki tüm içeriği yazdırmak için kullanılır. Örnek kullanım:

<?php

echo "Merhaba";

$degisken = "Ben bir değişkenim";

echo $degisken;

print "turkacademy";

$dizi["birinci eleman"];
$dizi["ikinci eleman"];
$dizi["üçüncü eleman"];
print_r $dizi;

?>