Kategori arşivi: Programlama Dilleri

C# MDIParent Alt Form Açıksa Öne Getir Kapalıysa Aç

mdiparentMdiParent altında birden fazla form kullanırken, tıklanan form arka planda açık olabilir,

aynı formu tekrar açmak yerine açık olanı öne getiren ve true değeri döndüren veya açık değilse false değeri döndüren kod aşağıdaki gibidir,

true ve false dönmesine göre, false değer dönerse formu istediğiniz parametrelere göre gösterebilirsiniz


public static bool formHazirlik(String formAdi)
{
int x = 0;
for (int i = 0; i < Application.OpenForms.Count; i++) { if (Application.OpenForms[i].Name == formAdi) { x++; Application.OpenForms[i].Focus(); Application.OpenForms[i].BringToFront(); } } if (x > 0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}

DevExpress DateEdit Sadece Ay ve Yıl Seçmek

devexpress

Devexpress dateedit kontrolünden seçilen değerden sadece ay ve yıl dönmesini istiyorsanız (Örneğin Kasım 2014) gibi, aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz

Örnek olarak dateedit kontrolümüzün adı dtp_satis_donemi olsun

dx

//maskı belirtiyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.EditMask = "y";
//seçilen değerin mask formatıyla aynı olmasını sağlıyoruz
dtp_satis_donemi.Properties.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = true;
//şu anki ay ve yılı seçiyoruz
dtp_satis_donemi.EditValue = DateTime.Now;

Resharper F5’e Basınca Satır Silme Sorunu

resharper

Resharper ve Devexpress Uyumsuzluğu

Visual studio eklentisi olan resharper, devexpress ile birlikte kullanılıyorsa F5’e her bastığınızda satır silme gibi bir soruna sahip oluyor.

Bu sorunu çözmek için proje klasörü içerisinde devexpress eklentisine ait olan licenses.licx dosyasını silmeniz (veya adını değiştirmeniz) yeterli olacaktır

C# Başka Bir Formdaki Metod u Çalıştırma

metodC# İle Başka Bir Formdaki Metod (void) nasıl çalıştırılır?

Bir formunuz var, o form içerisinden başka bir formu gösterdiniz, sonra ikinci gösterdiğiniz formda bazı işlemler yaptınız ve tekrar ilk forma döndüğünüzde bir medod çalıştırmak istiyorsunuz

Yani dialog form üzerinden ana form metodunu çalıştıracaksınız

Bu nerede lazım olur? Örneğin kayıt ekleme/düzenleme işlemlerinde, bu işlemler için ana formdan seçilen kaydı öne getirilen bir dialog formda kaydedebilir/düzenleyebilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra ana formdaki gridi yenilemeniz lazım ki yaptığınız değişiklikleri görebilesiniz.

Aşağıdaki örnekte dialog form üzerinden personeller isimli anaformdaki personel_listele metodu çalıştırılmıştır


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele();

Ayrıca aynı şekilde çalıştırılan metodla birlikte veri de aktarabilirsiniz,
mesala personel_listele isimli metod personel_grubu isimli bir değişken alıyor olsun,
bu sefer örneğimiz aşağıdaki gibi olacak


var mfrm = (personeller)Application.OpenForms["personeller"];
if (mfrm != null)
mfrm.personel_listele(personel_grubu);